CHO EM HỎI LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CHÈN HÌNH ẢNH VÀO BLOG, NHƯNG EM CHỈ CHÈN ĐƯỢC HÌNH SẮP XẾP TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI. VẬY LÀM SAO ĐỂ XẾP PIC THEO HÀNG NGANG. VÍ DỤ XẾP ĐƯỢC 3 HÀNG DỌC VA 5 HÀNG NGANG. CHỨ EM CHỈ XẾP ĐƯỢC THEO HÀNG DỌC, MỖI LẦN XEM HÌNH KÉO CHUỘT XUỐNG RẤT DÀI VÀ TRÔNG BLOG MẤT THẪM MĨ.
CÂU HỎI THỨ 2: MÌNH CÓ THỂ LÀM FLASH CHO LOGO ĐẦU TRANG WEB CỦA MÌNH HAY KHÔNG, HOẶC FLASH BÊN GÓC TRÁI HOẶC PHẢI CHO PIC CHẠY TỪ TRÊN XUỐNG (HOẶC TỪ DƯỚI LÊN) VÀ THÍCH XEM HÌNH NÀO THÌ KÍCH VÀO HÌNH ĐÓ SẼ HIỆN RA TRANG MỚI VỚI PIC ĐƯỢC CHỌN HIỆN RA!
THANKS!