tôi mới tập tạo một blog cá nhân nên còn hạn chế về mặt kĩ thuật rất nhiều......tôi muốn hỏi là làm thế nào để thu hẹp bề ngang của khối lại còn khoảng 1/3 trang thôi? tôi đã thử chình 150, 250 pixcel mà vẫn không được.