Tại sao em đưa link cho bạn em xem thì lại bị bắt đăng nhập với User @vn va pass la @vn vay! lam sao để k bị nữa!?????????????? 20.gif