nhantam muốn viết một bài dài, vì có nhiều nội dung liên quan không thể viết ngắn được. Cho nhantam hỏi: 1. Qui định tối đa cho một bài viết là bao nhiêu ký tự ?
2. Có cách nào để viết được bài dài, hướng dẫn cho nhantam với. Hôm qua nhantam viết gần xong một bài dài thì bị tự động mất hết, buồn ghê (Mặc dù nhantam đã ghi số không 0 ở mục độ dài, trước khi viết bài).3.Nếu không có cách nào để viết được bài dài, thì nhantam chia bài viết ra từng phần, mỗi phần là một bài ngắn, gởi xong viết tiếp bài khác (Như kiểu xem tiếp theo). Tất cả các bài tiếp theo đó có cùng chủ đề chỉ khác là cuối chủ đề có ghi thêm số thứ tự (1,2,3...). Viết như vậy có được không ? Hay vi phạn spam ? Nhantam đang đợi hướng dẫn đây. Trân trọng kính cám ơn. nhantam's Blog