Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

Thay doi duong link cua Trang thông tin cá nhân

VnVista Forum > Góc kiến thức > Thiết kế & phát triển website > Invision Power Board modifications + skins > IPB 2.1.x
mtndesign
tui sử dụng IBF 2.0.4 nhưng bị lỗi ở chỗ link cua Trang Cá Nhân , kg the login vào để change thông tin của cá nhân . Vậy cho hỏi nó nằm trong mục nào ? Cách thay đổi ra sao ? Mong pà con giúp đở dùm.
noibuoncodon
Bạn chọn ngôn ngữ mặc định của diễn đàn đi nào. Thường khi thay đổi các file ngôn ngữ, ta thường chỉ thay đổi các file việt hóa, đúng ra phải thực hiện song song 2 ngôn ngữ English và Vietnamese.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018