Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

ngày dài

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > .:: Alô ! BĐH Xin Nghe .::.
living2love_27
theo như lời Tac tại đây
thì ngày 10/6 Tac sẽ q/d Living có đc làm mod hay k0 vây sao giờ chưa thấy Tac nói gì vậy 20.gif 20.gif 20.gif 20.gif 20.gif
Tacaza
Sorry Living, tại hồi đó sau một tuần đầu làm trial mod thấy living vẫn chưa có đóng góp gì nhiều nên định để thêm một thời gian nữa để xem thế nào, sau đó quên khuấy đi mất, nên để trial lâu quá 4.gif
Đc rồi set mod cho living, nhưng bạn h/đ tích cực hơn chút nữa nhé (ko phải chỉ là post bài mà còn là xóa bài spam, nhắc nhở thành viên viết bài vi phạm nội quy...).
Sau này mình sẽ phải tăng thời gian thử việc của trial mod mới đc, vì đúng là chỉ 1 tuần chưa đủ để biết năng lực của ai đó.
living2love_27đúng là thời gian vừa qua Living k0 hoạt động tích cực lắm ( tại bây giờ Living gần thi rồi ) nên cũng không nhắc admin
tuy thời gian online cũng nhiều nhưng Living mắc bận tìm vài thứ
trước đây xin nộp đơn làm mod Living cũng tính là đên khi nào thi xong đã nhưng do 1 người bạn khuyến khích nên Living nộp luôn , bây giờ bạn ấy chẳng còn Living cũng .... 67.gif
nếu đc Living nhờ admin cất dùm cái bảng mod dùm Living đên khi nào thi xong Living xin lại đc k0 4.gif
cũng tại gần thi đến nơi rồi , Living cũng sẽ ofline 1 time dài
mong admin thông cảm

Tacaza
Ok, no problem, khi nào thi xong thì quay lại mình set mod lại cho 6.gif
BHL
2 tuần đi, nhưng mà nhớ post nhìêu vào, và xử lý tình huống... 4.gif

6.gif welcome
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020