Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

AM và PM (time)

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > .:: Alô ! BĐH Xin Nghe .::.
BHL
Theo BHL nghĩ thì Tacaza có thể nào sửa cú pháp giờ lại thành 24h không ?

Thay vì 8 AM và 8PM. Thì có thể nào thay lại thành 8:00 và 20:00 được không ? 4.gif ?
Tacaza
Lý do? 7.gif
BHL
Cho dễ nhìn /:) /:) /:) /:) /:)
Tacaza
86.gif Lý do ko chính đáng 4.gif
bonghonglua
trùi đổi thành 24h khi mà bhl nhìn fải đếm rùi cộng rùi trừ mất thời gian 67.gif 10.gif bực mình
BHL
Sao mà cộng trừ, để vậy mới dễ nhìn chứ...

Thế kg có option của riêng mình sao +_+
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019