Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

Hãy giúp tôi

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > Giải đáp thắc mắc sử dụng website
11a7
tôi đã lập được một blog nhưng mỗi khi đăng bài sau đó chon mục nào đó
thì cả mục đó và ở trang home đều hiện thị bài viết vậy tôi phải làm sao để chỉ đăng bài ở mục mà tôi chọn
Tacaza
Hiện giờ thì ko làm đc như bạn nói bạn ạ, vì blog vnvista (một dạng nhật ký trực tuyến cũng như yahoo 360, blogger...) bao giờ cũng hiển thị bài viết mới nhất ra ngoài trang chính.
Có thể sau này mình sẽ thêm các tính năng này, cũng như thêm tính năng cho phép chọn một danh mục nào đó là riêng tư & người khác ko thể xem đc 1.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020