Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

link die

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > .:: Alô ! BĐH Xin Nghe .::.
haily
admin ơi, cái link Công nghệ thông tin trường ĐHBK die rùi !!
Tacaza
Ok, mình đã kiểm tra & xóa link đó.
Fire_VS_Ice
Thế cái link cho pokémon học skill thì sao???
Sao giờ này chưa sửa ???? rtfm.gif rtfm.gif rtfm.gif rtfm.gif
Tacaza
Vì bây giờ còn bận sửa các lỗi khác nên chưa sửa cái đó ngay được. Nhưng đó là lỗi trong mã nguồn chương trình chứ ko phải link die.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020