Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

Gửi lời cảm ơn mạng vnvista

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > .:: Alô ! BĐH Xin Nghe .::.
SHINE
6.gif Tôi là một thành viên trong ngôi nhà vnvista cua chúng ta,mặc dù tôi đăng ký đã lâu nhưng tôi chưa một lần gửi lời cảm ơn tơi những người đã thành lập ra mạng vnvista này.khi mới đầu tôi tưởng trang web này cũng giống như các trang web khác nhưng tôi đã lầm,vnvista là một ngôi nhà lớn nó chứa đựng nhiều thứ mà chúng ta chua hề biết.Mạng vnvista đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều từ cuộc sống.Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn trân thành tới những người đã sáng lập ra mạng vnvista,tôi chúc mọi người trong ngôi nhà lớn này luôn luôn đoàn kết để xây dựng mạng vnvista ngày một lớn mạnh... 5.gif 15.gif 29.gif 48.gif 451.gif
Thank you ^_^
2 thành viên đã cám ơn người lập chủ đề:

Tacaza, imagine
imagine
imagine không phải là người thành lập vnvista nhưng imagine cũng muốn cảm ơn bạn và cảm ơn anh tacaza xấu tính. Thực ra imagien mwói biết lên mạng có 4 tháng, và vnvista là rum đầu tiên imagine tham gia và rất gắn bó. Imagine cũng đã đi qua nhiều rum nhưng phấn lớn chỉ là tán gẫu và tung hê nhau, họ đối xử với nhau không thật. Ở đây, imagine đã có chị có bạn và đều là những ngwời thân thiết. Imagnie sẽ là mem của vn cho đến khi nào vn mãi là vn của ngày hôm nay(hoặc tiến lên 6.gif )
bonghonglua
24.gif anh tac seo bị nhìu người noi xấu tính 24.gif xấu chỗ nào te 71.gif can anyone show me 16.gif
vnvistalà second 4rum mà bonghonglua tham gia 71.gif onl được 5 năm gòi 10.gif mà ko vào 4rum nào hít 71.gif
@SHINE: thanks bạn đã có những lời chúc đến dzới vnvista 71.gif

bonghonglua cũng có 1 lời chúc nè 71.gif thiết thực hơn.........
---vnvista sẽ hổng bị hack 4.gif
imagine
nếu có ai hack được thì hồng lửa đền imagine thế nào đây 21.gif chỉ tội anh tac thui angel.gif Chúc anh tac giữ được rum để không bị hack hot.gif nhưng nếu bị hack thì đừng hỏi em nha thumb_up.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019