em có làm cho lớp một forum ipb 2.1.7
nhưng bị lỗi , sau đó em có restore lại db , tất cả đều ổn , chỉ có điều những bài viết cũ trong diễn đàn bây giờ lại bị lỗi vì font chữ , không đọc được
có bác nào biết sữa lỗi font chữ không giúp em với
Thank !