Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

Admin có biết mod này không?

VnVista Forum > Góc kiến thức > Thiết kế & phát triển website > Invision Power Board modifications + skins > IPB 2.1.x
dacminhm
Admin vào xem trang thegioibanbe.net mà xem !
sao bên đó có mod gộp các mod rpg, level, giới tính, quốc gia,... vào một chỗ nhỏ gọn.


Bạn ấn vào chữ " cá nhân" dưới cái avatar ấy ! Mod này làm cho phần bài viết ngắn gọn lại, trông lại còn đẹp nữa
Tacaza
Cái này sử dụng javascript trong skin thôi bạn ạ (mình bận quá nên ko hướng dẫn cụ thể được).
dacminhm
Lạ nhỉ? javacript à? Chèn vào skin à? sao mình soi source của trang bên ấy mà .. chịu không biết nó chèn vào đâu/?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018