Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

Danh sách đạo chích

VnVista Forum > Diễn đàn chung - thảo luận > Chat Chít & Tán Gẫu
jerryt30
Chào bà con tui gửi lên đây danh sách của các đạo chích mặt dày (cực kỳ dày) bà con xem đề phòng nhá 4.gif

nhóc nhóc nhóc vào nhà bạn ăn trộm nhóc nhóc nhóc [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 03:31 PM
Unread Msg nhóc nhóc nhóc vào nhà bạn ăn trộm nhóc nhóc nhóc [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 03:31 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 01:34 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 01:34 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 01:34 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 01:34 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 11:16 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 11:16 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 11:16 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 11:07 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 11:06 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 11:04 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 11:02 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 10:58 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 10:58 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 10:58 AM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 10:55 AM
Read Msg Re:ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 10:51 AM
Unread Msg Re:vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm nay, 10:46 AM
Read Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:54 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:54 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:54 PM
Read Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:18 PM
Unread Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:18 PM
Unread Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:18 PM
Unread Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:17 PM
Unread Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:17 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:11 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 11:11 PM
Unread Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 09:50 PM
Unread Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 09:50 PM
Unread Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 09:49 PM
Unread Msg ké mon vào nhà bạn ăn trộm ké mon [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 09:33 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 08:10 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Hôm qua, 08:09 PM
Unread Msg vnfet vào nhà bạn ăn trộm vnfet [ Thêm vào danh sách ] Dec 9 2006, 02:47 PM

Mà cũng lạ, không hiểu sao vnfet lại mua được nhiều pokemon để đi chôm chỉa của người khác thế nhỉ? Mong ban điều hành xem lại Pokemon có bị lỗi gì không? hot.gif hot.gif
vnfet
@jerryt30: bạn gửi theo kiểu này không ai nhìn thấy đâu.
Bạn nên chụp ảnh rùi gửi nhé! Như mình thấy mỗi cái trang của mình hiện ra, không như ý bạn đâu!
doan huong
Thế này thì đến cả Admin cũng là đạo trích mặt dày ( cực kỳ dày ) luôn 24.gif 24.gif 24.gif
bonghonglua
21.gif người open topic cũng là đạo chích đó thôi 21.gif
mà biết tên vnfet chơi chiêu gì ko 21.gif con nào mà bị bắt là hắn đem cho ha` 21.gif
mà nói ra làm gì 21.gif chỗ này hổng rảnh giải quyết đâu 21.gif move qua chat chit
hay là tự xử nhau = luật rừng đi 16.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019