:::¶¥¯°--»†unG - Trang thông tin
:::¶¥¯°--»†unG
:::¶¥¯°--»†unG
Xem sổ ảnh thành viên
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Online lần cuối: 6th September 2008 - 04:19 PM
Thông điệp cá nhân ♥๑۩۞۩๑♥|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡...╬™î¥¯†¤-Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc,may mắn-¤†¯¥î™╬|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡... ♥๑۩۞۩๑♥

Các chủ đề mới từ web cá nhân
8 vạn 6 ngàn 4000 xin lỗi ấy! 8 vạn 6 ngàn 400 lần sr ấy!
Xin lỗi ấy vì tất cả những gì tớ đã làm!
Thành thật. tớ không bít ấy không thick nháy máy và càng không bít ấy lại vừa đi trời mưa về. . . Hum đấy ở trên này không mưa!!!!!!!!!!!!!!! Mà tớ cũng đâu muốn thế, vì lúc trước tớ nháy máy thì thấy ấy tắt máy nên lúc sau nháy lại để gửi tin nhắn hỏi thăm ấy thế thôi! Nhưng ấy lại gọi điện nói .... nên...Xem tiếp
Gửi người mà ai cũng bít là ai đấy!

Giät n­íc m¾t ®µn «ng!

T«I lµ mét ng­êi ®µn «ng rÊt ®a c¶m, hay cßn gäi lµ rÊt nhót nh¸t tr­íc nh­ng ng­êi kon g¸i! Hix! T«I cã rÊt nh×u b¹n nh­ng chØ cã 3 ng­êi b¹n th©n duy nhÊt.

§Êy lµ tõ h«m 28-7 trë vÒ tr­íc, nh­ng sau ngµy h«m ®ã t«I chØ cßn l¹i hai ng­êi b¹n!???V× ng­êi b¹n th©n thø ba cña t«I ®· kh«ng cßn lµ b¹n th©n cña t«I n÷a råi! Hu hu! Kh«ng bÝt lµ t¹i sao n÷a! Hay chØ v×...Xem tiếp
Xem tất cả bài viết
Bạn bè
kunjspro
kunjspro
Xem tất cả bạn bè

Lưu bút
Hãy là người đâu tiên viết lưu bút cho thành viên này:
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):