Hướng dẫn sử dụng Photodex ProShow Producer 5.0.3207
Link Download: Download
Hướng dẫn Download nhanh Chọn download on low speed -- Install and download file for free! (speed ~ 100 Kbs)

Phần II: Hướng dẫn sử dụng

Giao diện của chương trình: Các hiệu ứng chuyển cảnh: