doidaukho.com - Trang thông tin
doidaukho.com
doidaukho.com
Xem sổ ảnh thành viên
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Online lần cuối: 2nd May 2011 - 10:52 PM
Bạn bè
xxllxx
xxllxx
thanhmai250591
thanhmai250591
Xem tất cả bạn bè

Lưu bút
xxllxx
xxllxx
May 16 2011, 03:20 PM:

sao lai buon....ban co chyen dzj ha?co the noi la^m nghe duoc khong?
Xem tất cả bài viết
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):