KHÔNG THỂ QUÊN ANH
(st)
Đến bây giờ vẫn không thể nào quên
Anh, em cứ tưởng quên là dễ lắm
Em cứ ngỡ xa nhau là...