Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

xXx_becoi_xXx Blog

xmas ..........!

đêm xmas chi thât hanh phu'c khi ban o? bên canh nguoi`mi`nh iu thuong.vây ban ha~y tu ho?i nguo`i iu thuong cua ban la ai va` ha~y cho` doi su bâ't ngo` tu` nguo`i iu thuong a'y , đôi' vo'i ba?n thân tôi ,tôi đa~ mâ't nguo`i iu thuong đo' ,va` xmas nam nay toi lai 1 minh ,1 minh voi khoa?ng lang cua? chi'nh ba?n thân tôi .tôi đang lo la'ng vi` cha?ng bi't ba?n thân mi`nh co' chiu nôi~ điêu` đo' ko? hay va`o đêm xmas tôi lai kho'c !!!!!!!!!em nho' anh


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com