Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

vipboy

v doc pai nho ne'...!!

Đie^`u 1 : C luôn đúg
Đie^`u 2 : C ko sai
Đie^`u 3 : Ne^u C sai xem lai đieu 1
Đie^`u 4 : Ca^'m nhìn ZAI ,tán chuyen, đog đu*a...c mà bat gap thì đi theo nó luôn khoi ve` voi c
Đie^u 5 : Ko đc ghen lug tug, fai nghe c nói...ko đc quy he't to^i cho c* ko c cho thành siêu nhân
Đie^`u 6 : Đi choi mà ko có c thì fai ve^` so*m, ko thì o*? nhà luôn đi cho khoe đi vo*i thang nao khác c  bik thì vo*~ mõm
Đie^`u 7 : They c onl mà k pm truoc, mai cho*i  game hay chat chit, c goi nhie`u mà ko tra lo`i thì đu*`g trách sao c  ác
Đie^`u 8 : Tie^`n cua v cũg là tie^`n cua c, còn tie^`n cua c là tie^`n cua c*
Đie^`u 9 : Nho* c thì fai đie^n thoai cho c...ko đt mà kêu nho*, c oánh cho ngu nguo`i
Đie^`u 10 Khi c ca`n, ko đc kêu la than khóc...mà phai tuoi cuo`i sug suog, hanh fúc

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com