Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

n_hungthaoBlog

tình yêu vĩnh cửu

Tình yêu như thể rút thăm, rút trúng thì sướng , rút nhầm thì đau
Tình yêu như thể đi câu, anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài

Tình yêu như thể quan tài, mới lanh quanh ở bên ngoài đã run
Tình yêu như thể dây chun, lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay

Tình yêu như thể ông say úc nào cũng tưởng đang bay trên trời
Tình yêu như thể điểm mười, có học cho hết cả đời vẫn mong

Tình yêu như thể đuôi công, trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
Tình yêu như thể bánh mì, tây _ta đều thích bởi vì nó ngon

Tình yêu như thể thỏi son, sinh ra vẫn chỉ để mòn đôi môi
Tình yêu như thể cái đuôi, nó theo thì chảnh không theo thì buồn

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com