Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Mạnh Bình

HỌC VĂN TRÊN MẠNG

Tổng hợp Clip dạy học môn văn trên truyền hình

Trích đăng từ Blog của cô giáo Phan Thanh Vân, THPT Huỳnh Thúc Kháng, Vinh

1. Trang VTV ( học miễn phí)

Bài giảng của VTV

2. Trang HTV4 ( học miễn phí)

Bài giảng của HTV4

OTĐH - BÀI 01- VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

OTĐH - BÀI 02 - KHÁI QUÁT VH VN GIAI ĐOẠN 1900-1945

OTĐH - BÀI 05 - TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN 1930-1945

OTĐH - BÀI 06 - THƠ CÁCH MẠNG 1930-1945

OTĐH - BÀI 07 - CÁC TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH, TỐ HỮU, NGUYỂN TUÂN

OTĐH - BÀI 08 - KHÁI QUÁT VHVN 1945 ĐẾN NAY

OTĐH - BÀI 09 - VĂN XUÔI HIỆN THỰC CÁCH MẠNG

OTĐH - BÀI 10 - CÁC TÁC PHẨM KÍ

OTĐH - BÀI 11 - THƠ CA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

OTĐH - BÀI 12 - THƠ CA TỪ 1954 ĐẾN XX

OTĐH - BÀI 15 - CÁC TÁC GIẢ XDIỆU, NCAO

OTĐH - BÀI 16 - VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

OTĐH - BÀI 17 - CÁC TÁC PHẨM KỊCH

OTĐH - BÀI 18 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

TĐH - KHÁI QUÁT VH VN GIAI ĐOẠN 1900-1945

OTĐH - PHONG TRÀO THƠ MỚI

OTĐH - VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN 1930-1945

OTĐH - VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

VĂN HỌC - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (P1)

VĂN HỌC - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (P2)

VĂN HỌC - BỨC TRANH DỆT BẰNG CẢM GIÁC TRONG TÁC PHẨM HAI ĐỨA TRẺ

VĂN HỌC - BỨC TỨ BÌNH VIỆT BẮC

VĂN HỌC - CÁC VỊ LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG (P1)

VĂN HỌC - CÁC VỊ LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG (P2)

VĂN HỌC - CHÍ PHÈO - NHỮNG LÀN GIÓ ĐỘC

VĂN HỌC - CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA - P2

VĂN HỌC - CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ - NGUYỄN TUÂN (PHẦN 01)

VĂN HỌC - CHỬ NGUỜI TỬ TÙ - ÔN TẬP PHẦN 2

  VĂN HỌC - CHỬ NGƯỜI TỬ TÙ - ÔN TẬP PHẦN 3

VĂN HỌC - ĐÀN GHI-TA CỦA LOR-CA (PHẦN 2)

VĂN HỌC - ĐẤT NƯỚC NGUYỄN KHOA ĐIỀM (P1)

VĂN HỌC - ĐẤT NƯỚC NGUYỄN KHOA ĐIỀM (P2)

VĂN HỌC - ĐÂY THÔN VỸ DẠ (PHẦN 1)

VĂN HỌC - ĐÂY THÔN VỸ DẠ (PHẦN 2)

VĂN HỌC - ĐÒ LÈN - NGUYỄN DUY

VĂN HỌC - MỘT NGƯỜI HÀ NỘI

VĂN HỌC - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

VĂN HỌC - NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH

VĂN HỌC - RỪNG XÀ NU (P1)

VĂN HỌC - RỪNG XÀ NU (P2)

Nguồn: VĂN HỌC & HỌC VĂN


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com