Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Cây phả hệ trong Hồng Lâu Mộng

 * Quy ước :

            --> Sinh ra     ;    +  Kết hôn     ;     Cùng màu : cùng thế hệ

* 2 anh em trai:

-  Ninh quốc công Giả Pháp (phủ Đông hay còn gọi là phủ Ninh Quốc) 
-  Vinh quốc công Giả Diễn (phủ Tây hay còn gọi là phủ Vinh Quốc
)

1- Phủ Đông :

Ninh quốc công Giả Pháp --> Giả Đại Hóa --> Giả Kính (đi tu sau này) --> 2 con :

1- Giả Trân + Vưu thị -->
Giả Dung (2 vợ) + Tần Khả Khanh (mất sớm)
                                                                   
+ vợ họ ?(quên )
     
*  Con mẹ kế của Vưu Thị là Vưu nhị thư (vợ lẽ Giả Liễn), Vưu tam thư (đính hôn với Liễu Tương Liên, bị từ hôn, tự tử chết) (2 người không cùng huyết thống với Vưu thị)

2-  Tích Xuân (cô Tư) , sau đi tu .

2- Phủ Tây :

Vinh quốc công Giả Diễn --> Giả Đại Thiện + Giả Mẫu (Giả mẫu con gái Sử hầu, nên gọi là Sử thái quân, Sử Tương Vân là cháu họ Sử) --> 3 con :

1- Giả Xá (có 2 vợ) + Hình phu nhân --> Giả Liễn(có 2 vợ & 2 thiếp) + Vương Hy Phượng (mợ Hai) --> Xảo Thư + họ Chu
                                                                                                             
+ Vưu nhị thư 
                                                                                                             + Bình Nhi 
                                                                                                             + Thu Đồng
                               + vợ lẽ -->
Nghênh Xuân (cô Hai) + họ Tôn
2- Giả Chính (có 2 vợ) + Vương phu nhân --> 3 con:  1- Giả Châu(mất) + Lý Hoàn (mợ Cả) --> Giả Lan
                                                                                    2
- Nguyên Xuân (cô Cả) + Vua 
                                                                                    3
- Giả Bảo Ngọc + Tiết Bảo Thoa
                                      + dì Triệu --> 2 con :            
4 - Thám Xuân (cô Ba) + vua xa
                                                                                    5- Giả Hoàn

3- Giả Mẫn + Lâm Như Hải --> Lâm Đại Ngọc (mất sớm)

• Vương phu nhân (mẹ Bảo Ngọc, là em gái Vương Tử Đằng, chị gái Tiết phu nhân. Tiết phu nhân lấy họ Tiết -->2 con : Tiết Bàn và Tiết Bảo Thoa)
• 
Tiết Bảo Cầm, Tiết Khoa là em họ Tiết Bảo Thoa
• Cháu Hình phu nhân
Hình Tụ Yên + Tiết Khoa .

* Nhánh khác (không có ý nghĩa nhiều) :
     - Ngang với Giả Liễn: Giả Thụy …
     - Ngang với Xảo Thư : Giả Vân ...


bởi: 1nguoi trong Sep 28 2008, 04:22 AM

cam on Nhat Chi Mai đa bo phim nay len mang. Toi rat thich phim nay, đa tim khap cac tiem cho thue phim o Toronto nhung khong con phim 1987 nua. Rat may hom đo toi "Đi lang thang" tren mang va ga.p đuoc no' o? đay. Lan nua ca'm on Nhat Chi Mai, toi đa đuoc co' di.p xem giac mong hong hay nhat va đep nhat so voi 2 Hong lau mong sau nay. Cam on rat nhieu !!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com