Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(♥♠♥*♥♠-:-Welcome To Blog Nhóc Na -Kẹo mút-:-♥♠♥*♥♠)

2-9 Dh

Hum bu*a~ 2-9 tha^.t qua? la` mo^.t ngày da'ng nho*' lam' nhe. sang' do' 8h na vo*'i me. mo*'i bat' da^u` di .nhu*ng mo` na'ng thie^.t do'.. nhu*ng mo` mai~ noi' chie^.n vo*"i me. ma` que^n la` minh` da~ de^n' Dh ro^i`...O` ....le^n tp roi` co' khac' dep. ho*n nhiu` a`...seu doa' Na cung` me. vao` nha` O cho*i en ung' xong roi` di cho*. sem' do^`...me. mua cho na chie^"c vay' mau` tim' ra^'t chi la` de^~ xu*o*ng cung` vo*'i chie^"c ao' cu*.c ki` do^.c dao' mau` ho^ng` va` tran'ng co;' the^? ma.c vao` 4 mua` trong nam con` mua the^m do^i dep' xo? ngon; mau` den tuyet. kon` Sis Vy thi` co' hai chi^'c vay va` ao' mu~ cung~ dep. ko kem' chi.... o^i di sam' lam' mo` me^.t va` khat' me cung` Na di uo^'ng nu*o*'c mia' be^n cho*. ....ko ngon lma' nhu*ng doi' bung. thi` gi` cha? dc.Tie^p' do' di an co*m dia~ .......de^'n 9 mon' kia`.....co*m na^u ko ngon nhu*ng thu*'c an cung~ ra^'t ngon ..na an nhie^u` va` uo^'ng the^m nu*o*'c ngot. nu*a. xong roi` ve^` nha` O ngu? lan ra kho` ...kho` 1 canh da^.y ....en banh' bo^.t loc. va`en bo^ng` no ne.......bi gio*` di sang nha` thim' H cho*i ......coi be^? ca' dep. ghe^.......mo*'i do' mo` cung~ 4h roi` ...thoai Na v` me ve^` da^y ...bbb ....

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com