Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(♥♠♥*♥♠-:-Welcome To Blog Nhóc Na -Kẹo mút-:-♥♠♥*♥♠)

Hj'Hj'

Hum nj o' .mo*'i di hoc. ze^`..ol cai' na` co' ai pm ....kem doa' . "i'm sorry" ngh3 m0` su0'ng lo~ taj hi`. Smilie.m0` thu' thi3.t gia^.n theng` k3m ni` rang mo` cang thang ghja o'...nhung m0` gio` do tuc 0i` Smilie no sorry oi` mo`...kem nhi?
A ---^^

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com