Bao nhiêu kẻ bất lương?

     Một kẻ thích đùa hỏi người bạn :

     - Theo anh thì ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh?

     - Không kể tôi! - người kia kêu lên. - Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à?

     - Chà, vậy thì phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh?