Người Pháp không rành tiếng Pháp

     - Anh có gặp khó khăn gì với vốn tiếng Pháp của anh khi tới Paris không?

     - Không có, nhưng người Pháp thì quả là có.