Cải tổ

- Ngân hàng chúng tôi vừa trải qua một sự cải tổ.
- Nguyên nhân vì đâu ?
- Chúng tôi thấy rằng ngân hàng này có số phó giám đốc nhiều hơn số thân chủ mở tài khoản.