Mệnh lệnh của nhà khí tượng

Nhà khí tượng : - Chắc chắn mưa chiều nay. Ghi vào đi.
Trợ lý : - Nhưng ông có chắc không chứ?
Nhà khí tượng : - Chắc chứ sao không. Tôi đã định đi chơi golf chiều nay, vợ tôi định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời thế mà tôi lại đánh mất chiếc dù.