Óc tưởng tượng sáng tạo

     Một viên sĩ Hàn Lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè bèn hỏi : - Theo anh thì đây là loại cá gì ?

     - Cá mập đấy, thưa ngài.

     - Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - viện sĩ hỏi.

     - Ðúng vậy, - chàng họa sĩ đồng ý, - nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện Hàn Lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ ?