Xin chúc mừng!

     - Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn Lâm.

     - Thế nó có được treo không?

     - Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó.

     - Xin chúc mừng! Anh vẽ cái gì vậy?

     - Một tấm bảng đề : 'Hãy Ði Phía Bên Trái'