Ðặt phòng khách sạn.

Một người viết thư cho khách sạn đặt phòng trước và hỏi xem có được phép mang theo chó không.
Người quản lý khách sạn trả lời như sau:
'Tôi đã ở trong nghề này ba mươi năm và tôi chưa bao giờ phải gọi cảnh sát tống cổ một con chó bừa bãi.Chưa hề có con chó nào hút thuốc lá làm cháy giường.Và tôi cũng chưa thấy con chó nào giấu khăn tắm hay chăn của khách sạn trong va_li của nó. Chắc chắn chó sẽ được hân hạnh đón tiếp.
T.B. Nếu như con chó của ông có thể baỏ đảm cho ông thì ông có thể đi theo.'