Sự lương thiện đã được khẳng định

Có một người xin việc làm tại một hiệu bán hàng may mặc. Bề ngoài của anh ta không gây cả tình mấy cho nên chủ hiệu đòi phải có người chứng nhận cho anh. Sau một lúc do dự, người xin việc nêu tên một tài xế hiện đang làm thuê ngay tại hiệu này. Anh ta cho là người tài xế ấy sẽ bảo đảm cho anh. Một nhân viên đi tìm người tài xế và hỏi xem người xin việc kia có lươnmg thiện không.
- Lương thiện ư? – người tài xế đáp. – Gì chứ sự lương thiện của anh ta đã được chứng minh không biết bao nhiêu lần. Theo như tôi biết, anh ta đã từng bị bắt giam chín lần vì tội ăn cắp mà lần nào anh ấy cũng được xử trắng án cả.