Người giàu trí tưởng tượng

Chủ nhà băng : - Anh chưa bao giờ đi làm vậy mà anh bảo tôi là anh có bảy năm kinh nghiệm ở nhà băng là với ý gì ?
Chàng thanh niên: - Ồ, thì ông đăng báo cần tuyển người giàu trí tưởng tượng mà.