Báo thù

Gia đình đang tổ chức một tối hoà nhạc và bà chủ mời một danh ca giọng trầm hát thêm bài nữa.
- Tôi e là trời quá khuya rồi, - danh ca đáp, - Tôi sẽ quấy rầy những người trong ngôi nhà lân cận mất thôi.
- Thế lại càng hay, - nữ gia chủ đáp. – Họ vừa đầu đọc chết con chó nhà tôi tuần trước.