Em Di ...
- Nguyễn Nhật Ánh -


Em đi mùa hạ đi theo
Để quên những tiếng ve kêu dọc đàng
Lần theo cung bậc lỡ làng
Em đâu chẳng thấy, thấy vàng thu rơi ...