Rong Chơi
Viên Đằng


Chân líu ríu, em về qua lối nhỏ
Bước ngập ngừng, tóc xõa ngang vai
Chân líu ríu, em là con chim nhỏ
Đáp xuống đời ta bằng tiếng hót dài
Chim đủ cánh, chim lìa khỏi tổ
Rong chơi, rong chơi suốt tháng năm dài
Em đủ lớn, rong chơi nơi phố lạ
Bỏ lối nhỏ buồn ngó bước chân ai

Con chim nhỏ lâu rồi không thấy nữa
Mãi rong chơi, chẳng nhớ lối về
Con chim nhỏ lâu rồi không hót nữa
Tiếng hót dài, một thuở ấy ta nghe

Ta nhớ lắm bước chuyền con chim nhỏ
Tiếng hót trong, lánh lót ngân dài
Ta nhớ lắm, dáng em thiếu nữ
Tuổi trăng tròn tóc chấm ngang vai

Rong chơi xa có lúc nào buồn chán
Thì chốn xưa, chim hỡi có quay về
Và lúc đó hót giùm ta một tiếng
Tiếng hót dài trong vút, chim nghe.