Vờ...
Tầm Duyên


Mười bảy tuổi, nghĩa là... chớm lớn
Nụ cựa mình... sắp sửa thành bông
Một tí son, một tí phấn hồng
Ta 'chấm phá' cho 'ai' nhìn ngắm !

Thế mà huynh nhạo : 'cô nương... lẳng'
'Tại hạ' buồn lắm, 'các hạ' ơi !
Huynh ác ghê ! ... Ừ, thế thì thôi ...
Muội chả là... dây leo đâu nhé !

Mặc 'các hạ' lên đồ... ngấp nghé
'Tại hạ' thề chẳng liếc nữa đâu !
Bước ra đường, muội ngẩng cao đầu ...
'Khinh' hết thảy những... 'ai lên mặt'!

Mặc 'các hạ' chạy theo ... tấm tắc
Muội bấm lòng... giữ vẻ dửng dưng
Dù... con tim loạn nhịp... khật khùng
Và chới với vì... nghe tiếng sét !

Huynh chết đuối, muội thì... chết rét !
'Các hạ' ơi ... 'tại hạ'... cô đơn !
Muội chẳng còn vờ giận vờ hờn
Thơ 'các hạ', muội chờ huynh tặng !