Tuổi Trăng Rằm Ngày Ấy
Trần Hoàng Vy


Nhỏ tuổi trăng rằm ngày ấy ơi
Mắt long lanh mộng một phương trời
Lá thư tôi viết mà chưa gửi
Nên hóa thân vào trong lá rơi !

Một chút thu vàng một chút xuân
Rằm trăng ngày ấy chẳng bâng khuâng
Tinh khôi lòng giấy thơm mùi vở
Cỏ rối đường về không vướng chân...

Nhỏ tuổi rằm trăng, hồn tựa gương
Khoan thai và nghiêm trang đến trường
Nón nghiêng làm rớt lời trêu ghẹo
Cặp nghiêng che nhịp tim dễ thương.

Nhớ tuổi rằm trăng người ấy à ...
Mấy chục năm rồi ngỡ hôm qua
Là tôi đã gặp em ngày đó
Buổi học mai này áo thước tha ...