Răng Khểnh Con Trai
Đỗ Thịnh


Con trai răng khểnh thì sao nhỉ ?
Chắc là hơi thiếu chí nam nhi ?
Dù bạn bè có gọi là Thổ phỉ
Vẫn còn chưa đủ, quậy mấy khi .

Răng khểnh ! Ừ thì cũng dễ thương
Chỉ có điều gặp lắm... tai ương
Hay bị con gái ... dòm và... liếc
Phải đỏ mặt mỗi khi ra đường.

Con trai răng khểnh thường... cười nụ
Vì sợ khoe răng khểnh... vô duyên
Không biết như thế là tuyệt diệu
Đâu phải riêng con gái độc quyền ?

Khi con trai mà nuôi răng khểnh
Quí hóa như mang ngọc trong mình
Chỉ cần con gái vô tình gặp
Cũng chết vì một nụ cười xinh !