Thuở Xa Người
- Kim Tuấn -


Ngậm nỗi buồn trên môi
Thuở nhớ người xa vắng
Áo chiều bay trong nắng
Sân trường ai bâng khuâng.

Sân trường ai ngơ ngẩn
Mùa vàng cây lá xanh
Em về tà áo lụa
Bay ngập ngừng trong anh.