Thí Dụ
Tô Nghĩa


Nếu mà em cứ làm ngơ
Anh thành bong bóng lững
lơ giữa trời Nếu gọi em chẳng thèm 'ơi'
Anh buôn ức triệu nụ cười thế nhân
Nếu em mặt giận đỏ rần
Thì anh sẽ đứng chần vần ôm hoa
Không cho anh bước vô nhà
Thì anh lăn lộn kêu la ngoài đường
Nếu em rủa anh khó thương
Thì anh trợn mắt phùng mang dọa liền
Nếu mà em bảo anh điên
Anh sẽ chuyển sang điệu chim chuyền hát ca ...

Sợ chưa, cô bé kiêu sa ???
Là anh thí dụ nếu mà anh .... 'gan'!!!!