Một Lối Hai Phương
- Huỳnh Thanh Nhàn -


Ba đi về phía sương rơi
Con đi về phía mặt trời vừa lên

Phương ba chiều lại chiều thêm
Vàng sân lá rụng - xanh thềm rêu phong.
Phương con hồng nhuộm rực hồng
Cây non rướn cổ vời trông xa vời .

Tuy hai hướng nhưng một nơi
Con theo dấu cũ gặp thời của ba
Nẻo mòn tuổi trẻ người qua
Đời sau lớp nhỏ giành là của riêng.