Tôi Còn Yêu
Huệ Thu


Tôi còn yêu!Tôi cứ yêu mãi mãi
Nửa đời tôi, tôi đã trải tình buồn
Chưa gặp người tôi đã nói yêu thương
Mà thơ đó... vẫn chưa mòn chứng tích!
Tôi còn yêu!Dẫu tương lai mờ mịt
Bởi tình anh là ánh sáng nhiệm mầu
Là vầng trăng tôi sẽ vén tay lau
Những dòng lệ ướt cả đầu tóc bạc!
Tôi còn yêu!Nghĩa chi lõng sẽ nát
Gót chân tôi, ngà ngọc giẫm lên đời
Trong đêm nào tôi đã gọi anh ơi!
Lời thảng thốt và và hiểu điều đau đớn
Tôi còn yêu như mây trời còn gợn
Thơ tôi còn những dấu hỏi dấu than
Dẫu chuyện đời người viết tiếp thêm trang
Thơ khép lại những hàng tha với thiết.
Tôi còn yêu!Vì tình yêu bất diệt
Cọng khói chiều giợi mãi ý hoàng hôn
Anh ở đâu? Tôi mở hết tâm hồn
Cho biển cả hoá nên cồn dâu thắm
Tôi còn yêu! Dẫu tình cho không nhận
Có nghĩa gì mây hợp đó rồi tan
Thơ tôi thơm như một nén hương tàn
Cầu vĩnh biệt vẫn gọi chàng yêu dấu
Tôi còn yêu! Dẫu chim không về đậu
Nhánh liễu buồn rũ xuống trước hiên Thu
Tôi ôm tôi! Và vuốt tóc sương mù
Lòng tan biến một thoáng sầu bất chợt...