Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Truong Phuc's Blog _@_@_ Điện thoại: 07.53.5.52.59

TRỜI ƠI HỤT!!!!

Giám đốc đi đánh golf cùng Ni cô. Quả thứ nhất GĐ đánh hụt bèn la lên : trời ơi hụt! Ni cô liền nói: xin thí chủ đừng kiu trời sẽ k tốt đâu. Quả thứ 2 GĐ lại đánh hụt cũng la lên: trời ơi hụt! Nicô nói: xin thí chủ đừng kiu trời nữa nếu k người sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Quả thứ 3 GĐ vẫn đánh hụt và lại la lên: trời ơi hụt. Bất ngờ có 1 cái sét đánh xuống sân golf khi nhình kỹ lại thì thấy NC đen thui. Lúc này có tiếng từ trên nói xuống: TRỜI ƠI HỤT

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com