Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

WellCome to Sa0Tuyet

bai` nhac

<embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="65" allowfullscreen="true" flashvars="autostart=true" enablecontextmenu="0" src="http://mp3.zing.vn/playsong/? aHR0mUsICDovInagaMEL2RvInagaMEd25sWeB2FkLmcUIbaBhmUsICHN1WeBGUdUngaW5mWeBy81LzNh
Ny81M2E3MmQ0OGI4ZWFmOGY1ZTY1MTE1OTA1OTY2ZmQ3Ny53WeBWF86I-K6Iqx5Y-wLyDEkMOgaSBoWeB2EgY8O6Yw
" />

bởi: Guest_trang_* trong Aug 24 2007, 12:39 PM

cai nay` cai gi` giong link dơn nhac bai` nay` cung hay

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com