Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

toraihanded's Blog

TẶNG BẠN NÈ....

Chỉ cần 1 phút để nói chuyện với em
Chỉ cần 1 giờ để làm quen với em
Chỉ cần 1 ngày để làm bạn với em
Chỉ cần 1 tuần để hiểu về em
Chỉ cần 1 tháng để yêu em...
Nhưng lại phải cần đến suốt cuộc đời này anh mới có thể quên được em...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com