Trích Được post bởi ely Xem bài viết
Chào thầy , con có thể hỏi thầy 2 câu về Ngải được không .

1 . Chơi Ngải như con dao 2 lưỡi , người trồng...