Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Anh sẽ là người ra đi...!!!

Tình yêu là cái quái gì nhỉ?.............

Ai đã gieo vào lòng tôi nỗi nhớ.....

.........*.*.*..............*.*.*................* .*.*..............*.*.*.......
....*.*........*.*...*.*.........*.*.......*.*.... ....*.*...*.*........*.*...
...*.*..............*...............*.*.....*.*... ...........*..............*.*.
......*.*........M..............*.*...........*.*.. .......H............ *.*
.........*.*..................*.*................. .*.*...................*.*...
...............*.* . * . *.*...........................*.* . * . *.*.........
.....................*.*.......................... .. ............*.*...................


Để đêm về thao thức suốt canh khuy.....


_________$$$$$$$$_______$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$
________________$$$$$$$$$
__________________$$$$$
____________________$


Ai có biết đêm nay tôi không ngủ......

[email protected]@@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@[email protected]@@@
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@
[email protected]@@@@[email protected]@@@[email protected]@[email protected]@@@@


Trằnn trọc hoài trong nỗi nhớ cô đơn.....


_____*yêu*__*yêu*____*yêu*___*yêu*______ ___*yêu*______*yêu*_*yêu*_______*yêu*___ __*yêu*__________*yêu*__________*yêu*___ __*yêu*________________________*yêu*____ ___*yêu*________*_LoveS_*_____*yêu*_____ ____*yêu*____________________*yêu*______ ______*yêu*________________*yêu*________ ________*yêu*____________*yêu*__________ __________*yêu*________*yêu*____________ ____________*yêu*____*yêu*______________ ______________*yêu**yêu*________________ ________________*yêu*___________________


Anh sẽ là người sưởi ấm cho em trong những ngày đông giá rét...........


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com