Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
thuongvt
thuongvt
User is offline (Offline)
Tên thật: Thương
Trình độ học vấn: Cao đẳng
Nghề nghiệp: Kế Toán
Online lần cuối: 18th January 2012 - 04:07 PM
Thông điệp cá nhân Nothing gonna change mysefl. I'd never believe in what i couldn't see...

Bạn bè
yeukhongmanhin
yeukhongmanhin
hanny119
hanny119