Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
timnguoitriky
timnguoitriky
User is offline (Offline)
Tên thật: Trần Văn Thắng
Sinh nhật: 8 Tháng 12 - 1984
 Nhân Mã  
Trình độ học vấn: Đại Học
Nghề nghiệp: Church World Service
Đất nước: Zimbabwe Zimbabwe
Tâm trạng: Điềm tĩnh
Online lần cuối: 21st December 2010 - 08:10 PM

Bạn bè
Ivy Tran
Ivy Tran
Coconut_87
Coconut_87
...Nh0c...Bu0n...
...Nh0c...Bu0n...
maiquynh_fatduck
maiquynh_fatduck
LuckyStar10
LuckyStar10