Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
LongHuong
LongHuong
User is offline (Offline)
Tên thật: Nguyễn --- Long Hương ^^
Sinh nhật: 12 Tháng 12 - 1990
Ngọ  Nhân Mã  
Trình độ học vấn: Bx đang học 12 , ox thì đang đợi KQ ĐH
Nghề nghiệp: Kả 2 đều chưa :)
Nơi ở: Hải Phòng - Hà Nội
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Hớn hở
Online lần cuối: 10th November 2007 - 11:14 PM
Thông điệp cá nhân Bx là là tất cả những gì ox có và ox hứa sẽ giữ gìn và chắm sóc " nó " cẩn thận

Bạn bè
Long DeeJay
Long DeeJay
nanghongbg
nanghongbg
le_phi47
le_phi47
nguyenvudungnam
nguyenvudungnam
xinhayyeuanh
xinhayyeuanh