Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
nanghongbg
nanghongbg
User is offline (Offline)
Tên thật: nguyễn công long
Sinh nhật: 26 Tháng 4 - 1979
Mùi  Kim Ngưu  
Trình độ học vấn: kỹ sư
Nghề nghiệp: giáo viên
Nơi ở: bắc giang
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Bận rộn
Online lần cuối: 8th December 2007 - 09:09 AM
Thông điệp cá nhân Muốn kết bạn và chia sẻ vơi tất cả mọi người

Bạn bè
lionking729
lionking729
LongHuong
LongHuong
the_daity
the_daity