Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Snow_on_sahara
Snow_on_sahara
User is offline (Offline)
Trình độ học vấn: Mau giao lon
Đất nước: Japan Japan
Tâm trạng: "Cool"
Online lần cuối: 9th February 2011 - 05:02 PM

Bạn bè
le_phi47
le_phi47
X'Shop
X'Shop