Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
MitSu
MitSu
User is offline (Offline)
Tên thật: Đặng Ngọc Tài
Sinh nhật: 14 Tháng 3 - 1992
Thân  Song Ngư  
Trình độ học vấn: Bad T_______T
Nghề nghiệp: Học Sinh
Nơi ở: Đà Nẵng
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Đau yếu
Online lần cuối: 14th July 2007 - 08:44 AM

Lưu bút
Quang te`o
Quang te`o
Jul 6 2007, 08:43 AM:

Hi u
minhloan
minhloan
Jun 4 2007, 09:15 AM:

hi! xin chao ban
Bạn bè
chipnho_k
chipnho_k
love_angel
love_angel
Quang te`o
Quang te`o
Xem tất cả bạn bè