Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
dangthihien
dangthihien
User is offline (Offline)
Tên thật: Đặng Thị Hiền
Sinh nhật: 24 Tháng 5 - 1991
Mùi  Song Sinh  
Trình độ học vấn: đại học
Nghề nghiệp: sinh viên
Tâm trạng: Buồn chán
Online lần cuối: 3rd November 2011 - 04:57 PM
Thông điệp cá nhân mùa đông này thật lạnh phải không? (@ _ +)

Bạn bè
langtucodon90
langtucodon90
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
TomMarvoloRiddle
TomMarvoloRiddle
LuckyStar10
LuckyStar10
MrKieu
MrKieu
nguoideponline
nguoideponline
namkyktv14
namkyktv14