Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
xdhongquang
xdhongquang
User is offline (Offline)
Tên thật: Hà xuân Thơ
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1984
 Nam Dương  
Trình độ học vấn: 12
Nghề nghiệp: ks tin học
Nơi ở: hải dương
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Nhiệt tình
Online lần cuối: 13th November 2011 - 09:31 PM

Bạn bè
conangngoc
conangngoc
hoaihanh0
hoaihanh0