Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
cobe_khoc_trongmua
cobe_khoc_trongmua
User is offline (Offline)
Sinh nhật: 21 Tháng 9 - 1994
Tuất  Xử Nữ  
Trình độ học vấn: Trung học
Nghề nghiệp: Học sinh
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 5th August 2010 - 02:10 PM
Thông điệp cá nhân Hãy để cuộc sốg muôn màu mặc dù bạn đag bận rộn

Bạn bè
neuconcongaymai
neuconcongaymai
phamhang_hp88
phamhang_hp88