Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Lâm Đông Hồ
Lâm Đông Hồ
User is offline (Offline)
Tên thật: Lâm Đông Hồ
Sinh nhật: 24 Tháng 5 - 1991
Mùi  Song Sinh  
Trình độ học vấn: 10/12
Nghề nghiệp: Học sinh
Online lần cuối: 13th July 2009 - 08:19 PM
Thông điệp cá nhân Thế giới vui nhộn

Lưu bút
zonzon_123
zonzon_123
Jul 8 2007, 09:39 PM:

chao minh lam quen nhe
Lâm Đông Hồ
Lâm Đông Hồ
May 10 2007, 11:05 AM:

uh
miss_you
miss_you
Mar 31 2007, 01:37 PM:

Hi!
minh lam wen nha! minh ten Thy
Bạn bè
Mc_donal
Mc_donal
Pe My
Pe My
Kim Xa Lang Quan
Kim Xa Lang Quan
hoiquan_quangdong
hoiquan_quangdong
Trần Đỗ Trung Đông
Trần Đỗ Trung Đông
Minh Nguyen
Minh Nguyen
PéMju
PéMju
miss_you
miss_you
Xem tất cả bạn bè