Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
boy_padadari
boy_padadari
User is offline (Offline)
Tên thật: keo
Sinh nhật: 20 Tháng 10 - 1981
Dậu  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: 12
Nghề nghiệp: kinh doanh
Nơi ở: việt nam
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 18th March 2013 - 10:54 PM

Bạn bè
xuxusp2
xuxusp2
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
cherry_8x
cherry_8x
xxllxx
xxllxx
HANG MO
HANG MO
thanhquoc
thanhquoc
moon91
moon91
alibebe
alibebe
conangthichdua
conangthichdua
Tacaza
Tacaza