Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Tony Shwang
Tony Shwang
User is offline (Offline)
Tên thật: Phạm Bảo Diễm Quang
Sinh nhật: 13 Tháng 4 - 1967
Mùi  Dương Cưu  
Trình độ học vấn: Đại học (4 năm)
Nghề nghiệp: Design - Teach
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Cương quyết
Online lần cuối: 15th October 2007 - 12:09 PM

Bạn bè
Nguyễn Ý Lan-SKHCN
Nguyễn Ý Lan-SKHCN
tieuphuong2811
tieuphuong2811
anhcuongts
anhcuongts
tuson
tuson
o0o_lol_o0o
o0o_lol_o0o