Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
belykute
belykute
User is offline (Offline)
Tên thật: hoàng ngọc lý
Sinh nhật: 11 Tháng 4 - 1990
Ngọ  Dương Cưu  
Trình độ học vấn: 12
Nghề nghiệp: học sinh
Nơi ở: đà nẳng
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Hăng hái
Online lần cuối: 19th February 2008 - 08:18 PM

Lưu bút
anhngocspa
anhngocspa
Mar 16 2012, 02:57 PM:

hi
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.