Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
dai den
dai den
User is offline (Offline)
Tên thật: pham tuan dai
Sinh nhật: 18 Tháng 10 - 1984
 Thiên Bình  
Trình độ học vấn: cao dang
Nghề nghiệp: nhan vien
Tâm trạng: Cô đơn
Online lần cuối: 21st February 2013 - 04:24 PM

Bạn bè
hanguyenphuongthu
hanguyenphuongthu
ShineKeepSmiling
ShineKeepSmiling