Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
ShineKeepSmiling
ShineKeepSmiling
User is offline (Offline)
Sinh nhật: 11 Tháng 8 - 1993
Dậu  Sư Tử  
Trình độ học vấn: Sinh vien
Nơi ở: Tp.HCM
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 7th April 2013 - 09:45 PM

Bạn bè
dai den
dai den
vominhky
vominhky
bengoc_vbya
bengoc_vbya
Lê Linh
Lê Linh
ndqtam
ndqtam
trandang_0607
trandang_0607