Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
¶-¶s¶\¶
¶-¶s¶\¶
User is offline (Offline)
Tên thật: ¶-¶_$_¶\¶
Sinh nhật: 21 Tháng 10 - 1993
Dậu  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: THCS
Nghề nghiệp: hs
Nơi ở: yy
Tâm trạng: Đầy năng lượng
Online lần cuối: 10th July 2009 - 07:33 PM
Thông điệp cá nhân Nếu bạn nghĩ mình có khả năng hay ko có khả năng, bạn đều đúng

Lưu bút
baby_bietyeu
baby_bietyeu
Oct 27 2009, 12:28 PM:

chao ban.chuc ban 1 ngay vui ve nha.hihi
windy_bell
windy_bell
Sep 12 2009, 01:10 PM:

Luôn luôn dzui dzẻ nhé!!!!
windy_bell
windy_bell
Jul 1 2009, 03:59 PM:

Thanks N nghen!!
windy_bell
windy_bell
Jun 19 2009, 09:27 AM:

222!! Chao ban! Blog of ban dep lam!! have a 9 day!
Bạn bè
kyanhphuong
kyanhphuong
baby_bietyeu
baby_bietyeu
windy_bell
windy_bell
¶v¶r phẽm-->¶-¶oai
¶v¶r phẽm-->¶-¶oai
tuyết mùa hạ_1606
tuyết mùa hạ_1606
Xem tất cả bạn bè