Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
maiquynh_fatduck
maiquynh_fatduck
User is offline (Offline)
Tên thật: nguyễn thị mai quỳnh
Sinh nhật: 16 Tháng 12 - 1989
Tỵ  Nhân Mã  
Trình độ học vấn: đại học
Nghề nghiệp: khoa hoc máy tính
Nơi ở: thái bình
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 20th March 2011 - 09:36 PM

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
timnguoitriky
timnguoitriky
connantt
connantt
luongquy
luongquy
love storm
love storm
July_shop
July_shop
huonghoang
huonghoang
Tacaza
Tacaza