Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
$-L€€KAI-$
$-L€€KAI-$
User is offline (Offline)
Tên thật: nguyễn huy hoạt
Sinh nhật: 21 Tháng 10 - 1990
Ngọ  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: lớp 12
Nghề nghiệp: học sjnh
Nơi ở: Hải Phòng City
Đất nước: Yemen Yemen
Tâm trạng: Lạnh
Online lần cuối: 4th August 2009 - 04:04 PM

Bạn bè
conhocyeuthichhoapangxe
conhocyeuthichhoapangxe
chipxinh91
chipxinh91