Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
||0}}{{U09
||0}}{{U09
User is offline (Offline)
Sinh nhật: 9 Tháng 4 - 1990
Ngọ  Dương Cưu  
Nghề nghiệp: hs
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Okay
Online lần cuối: 6th October 2007 - 04:23 PM

Bạn bè
KhaDoanh
KhaDoanh